• LOGIN
  • No products in the cart.

Enter full description of the course.

Course Curriculum

1. Introduction
Welcome Message Unlimited
Learning Sessions at a Glance Unlimited
2. Kalagayan at Kaugalian ng mga Pinoy sa Paghawak ng Pera
Sikreto ng Tagumpay Unlimited
Pera at Pag-ibig Unlimited
Helping others financially Unlimited
Hanggang kailan nakatira ang anak sa magulang Unlimited
Paano tumulong nang walang pera Unlimited
Kawanggawa Unlimited
Kahalagahan ng Kontrata Video Unlimited
3. Simple Personal Finance Diagnostic
Quick financial self test Unlimited
Personal Finance Quick Assessment Unlimited
Simple Personal Finance Diagnostic Unlimited
4. Financial Life Stages
Financial life stages Unlimited
Financial life stages video Unlimited
Financial start up life stage Unlimited
Financial independence life stage Unlimited
Financial growth life stage Unlimited
Financial stabilization life stage Unlimited
Financial freedom life stage Unlimited
Money In – Money Out Worksheet Unlimited
Statement of Assets, Liabilities and Net Worth (SALN) Unlimited
5. 5-15-20-60 Budgeting Rule
5-15-20-60 Budgeting rule video Unlimited
5-15-20-60 Budgeting rule Unlimited
Budgeting para sa minimum wage earners Unlimited
Budgeting para sa microenterprises Unlimited
Budgeting para sa middle to top management 00:00:00
Budgeting para sa mga self-employed na professionals Unlimited
Budgeting Quiz Unlimited
6. Paggawa ng Savings Plan
Ano ang savings? Unlimited
Mga tips sa paggawa ng savings plan Unlimited
Saan ako mag-iimpok? Unlimited
Emergency savings o emergency fund Unlimited
Saan dapat nakalagay ang emergency fund? Unlimited
Understanding time deposit Unlimited
Paano magagamit ang time deposit bilang bahagi ng iyong investment portfolio? Unlimited
Videos on savings at pagtitipid Unlimited
Savings Plan Quiz Unlimited
7. Gabay sa Loans
Pangangasiwa sa loans Unlimited
Bad debt? Get out of it! Unlimited
Good utang versus bad utang Unlimited
Gaano kalaki ang kaya mong utangin at bayaran Unlimited
Ok ba ang magka-credit card? Unlimited
Paano makaaalis sa maling pagkakautang Unlimited
Paano magpautang nang tama video Unlimited
Paano magpautang nang tama Unlimited
May K ka ba magpautang Unlimited
Kahalagahan ng kontrata Unlimited
Loans quiz Unlimited
8. Gabay sa Insurance
What is insurance? Unlimited
Paano gumagana ang premium Unlimited
Insurance versus pre-need plans Unlimited
Insurance para sa mahirap Unlimited
Magkano ba dapat ang life insurance? Unlimited
Investment-linked insurance o VUL Unlimited
Bakit mahal ang VUL o insurance na may investment? Unlimited
Paanong mas maliit ang fund value sa VUL kaysa sa BTID? Unlimited
Ok ba talaga ang VUL kasi protected ka nito beyond 65 years old compared to term? Unlimited
Ok ba talaga ang VUL para sa estate taxes? Unlimited
Philhealth Unlimited
Anu-ano ang pakinabang ng mga OFWs sa PhilHealth? Unlimited
Magkano ba dapat ibinabayad sa PhilHealth? Unlimited
Paano mag-avail ng benefit sa PhilHealth ang mga OFWs? Unlimited
Paano mag-apply sa PhilHealth ang isang OFW kapag nasa abroad? Unlimited
Insurance Quiz Unlimited
10. Gabay sa Pag-iinvest
Paano Magsimulang Mag-invest Unlimited
Invest in Yourself Unlimited
Investment Risks Unlimited
Investment ba ang Bahay? Unlimited
SSS, Pag-IBIG at OWWA Unlimited
Investing in the Stock Market Unlimited
Investment Quiz Unlimited
10. Final Long Test
Final Long Test Unlimited

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

22 STUDENTS ENROLLED
All rights reserved.
X